Årets första sådd

Testsådd av paprika

Än har vi inte de optimala förutsättningarna till försådd inomhus, men lite måste ju ändå prövas.

Först ut blev 4 sorters paprika och 2 sorters chili. Golvet i syrummet får härbärgera de små testkrukorna tills fröerna gror