Gårdarna

Gå in på sidorna: Sörbo Gård och Källtorpet

Sörbogårdarna erbjuder genom sina företag följande tjänster:

  • Grönsaker odlade utan gifter (se Sortiment)
  • Stöd i offentlig upphandling (Inga-Lill)
  • Hjälp vid framtagning av arbetsmiljöplaner (Inga-Lill)
  • Månadsbokföring inkl enkelt bokslut (Inga-Lill)
  • Fruktträdbeskärning  (Karin)
  • Planering för trädgårdrenovering (Karin)

Kontaktsidan

Annons