KäLLTORPET

Sörbogårdarna består av Källtorpet i Västerbykil, Sala Kommun och Sörbo Gård, Norbergs kommun.  Gårdarna är belägna 12 km från varandra.

Källtorpet har varit i familjernas ägor sedan 2004. Verksamheterna har växlat under årens lopp men oftast har det funnits djur med i bilden.

På Källtorpet bor Karin trädgårdsmästaren som bla har grönt kort i trädbeskärning som hon utför under senvinter/vår eller JAS-perioden. Karin har också ansvaret för gårdens åkrar.

Husets dotter har börjat fundera på uppfödning av smådjur. Vi får se vad hennes kalkyler kommer fram till.

Husets herre Torbjörn har idag huvudansvaret för skogen.