KäLLTORPET

Sörbogårdarna – är ett samarbete mellan gårdarna Källtorpet i Västerbykil, Sala Kommun och Sörbo Gård, Norbergs kommun.  Gårdarna är belägna 12 km från varandra.

Källtorpet har varit i familjernas ägor sedan 2004. Verksamheterna har växlat under årens lopp men oftast har det funnits djur med i bilden.

På Källtorpet bor jag Karin trädgårdsmästare som bla har grönt kort i trädbeskärning. Beskärningen görs vanligtvis under senvinter/vår. Jag har ansvaret för gårdens åkrar och läser dessutom just nu en arbetsledarutbildning på yrkeshögskolan.

Husets dotter har börjat fundera på uppfödning av smådjur. Vi får se vad hennes kalkyler kommer fram till.

Husets herre Torbjörn haar idag huvudansvaret för skogen.

Annons