SöRBO GåRD

Sörbogårdarna består av Sörbo Gård i Karbenning, Norbergs kommun och Källtorpet i Sala Kommun. Gårdarna är belägna 12 km från varandra.

På Sörbo Gård bedrivs i huvudsak frilandsodling av grönsaker utan gifter och handelsgödsel. Ett mycket begränsat sortiment av gammeldags perenner odlas också. Grönsakerna säljs företrädesvis färska inom närområdet. Lagringsmöjligheter saknas i dagsläget, varför odling och försäljning är inriktad på säsongsförsäljning. Högt på önskelistan står ett varmväxthus.

Inga-Lill som bor och arbetar på gården har 20-års erfarenhet av offentlig upphandling och ger också stöd till producenter, leverantörer och entreprenörer som vill lämna anbud till offentliga bolag och myndigheter.

PÅ gården finns nu också ett antal bikupor. Bina surrar både i gårdens skog och intilliggande brandskog. Honungen fixas av binas ägare Susanne på Kempes Skogsbod