SöRBO GåRD

Sörbogårdarna – är ett samarbete mellan Sörbo Gård i Karbenning, Norbergs kommun och Källtorpet i Västerbykil, Sala Kommun. Gårdarna är belägna 12 km från varandra.

På Sörbo Gård bedrivs i huvudsak frilandsodling av grönsaker utan gifter och handelsgödsel. Ett mycket begränsat sortiment av gammeldags perenner odlas också. Grönsakerna säljs företrädesvis färska inom närområdet. Lagringsmöjligheter saknas i dagsläget, varför odling och försäljning är inriktad på säsongsförsäljning. Högt på önskelistan står ett varmväxthus försörjt med solvärme i bäddarna för tidig och sen odling.

Inga-Lill som bor och arbetar på gården har 20-års erfarenhet av offentlig upphandling och ger också stöd till producenter, leverantörer och entreprenörer som vill lämna anbud till offentliga bolag och myndigheter.

Annons