Kund

Vill du bli kund hos Sörbogårdarna så fyll i nedanstående formulär.
Informationen lagras i Sörbogårdarnas kundregister. Uppgifterna behövs för utskrift av kvitto/faktura.
Information säljs inte till tredje part eller används för marknadsföringssyften, utöver information från Sörbogårdarna.

Annons